Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2021

 • CBTT v/v bổ nhiệm nhân sự cho các Tiểu ban, Ủy Ban thuộc Hội đồng quản trị và thông qua hệ thống phân công phân nhiệm | 18/06/2021

  Xem chi tiết

2020

 • CBTT v/v Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ; thay đổi người đại diện và Chủ tịch Công ty con | 31/12/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Bầu PCT TT HĐQT và Ủy Quyền CBTT | 07/12/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Thay Đổi TGĐ - QTGĐ | 03/11/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/V Thay Đổi Người Quản Trị Công ty | 22/10/2020

  Xem chi tiết

2018

 • Biên bản phân công phân nhiệm TV HĐQT | 26/01/2018

  Xem chi tiết