Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

Cơ cấu tổ chức

 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  • TIỂU BAN KIỂM TOÁN

  • PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 • HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

 • TỔNG GIÁM ĐỐC

  • KHỐI KINH DOANH

   • Phòng Marketing

   • Phòng Kinh doanh
    Khánh Hòa - Ninh Thuận

   • Phòng Kinh doanh Bình Thuận

   • Phòng Kinh doanh
    Khu vực Tây Nguyên

   • Phòng Kinh doanh
    Khu vực Tp. HCM

   • Phòng Kinh doanh
    Khu vực Miền Tây

   • Phòng Kinh doanh
    Khu vui chơi

   • Phòng Kinh doanh
    Nhà hàng Hội nghị

  • KHỐI DỊCH VỤ TRỰC TIẾP

   • Trung tâm lữ hành

   • Phòng Quản lý vận hành
    Khu vui chơi

   • Phòng chất lượng dịch vụ

   • Khu vực Miền Tây

    • TTC Hotel Premium - Cần Thơ

    • TTC Place - Bến Tre

    • Nhà hàng Đông Châu

    • Nhà hàng Đồng Khởi 2

    • Nhà hàng nổi TTC Bến Tre

   • Khu vực TP.HCM

    • TTC Hotel Deluxe - Airport

    • TTC Hotel Deluxe - Tân Bình

    • TTC Hotel Deluxe - Sài Gòn

    • Tòa nhà Betrimex

   • Khu vực Tây Nguyên

    • TTC Hotel Premium - Ngọc Lan

    • TTC Hotel Premium - Đà Lạt

    • Khu vui chơi Tình yêu Mộng mơ

   • Khu vực Miền Trung

    • Khánh Hòa - Ninh Thuận

     • TTC Hotel Premium - Michelia

     • TTC Resort Premium - Dốc Lết

     • TTC Resort Premium - Ninh Thuận

    • Bình Thuận 1

     • TTC Hotel Premium - Phan Thiết

     • TTC Resort Premium - Kê Gà

     • TTC Palace - Bình Thuận

    • Bình Thuận 2

     • Trung Tâm Thương Mại
      Dịch vụ Bình Thuận

     • TTC World - Tà Cú

  • PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  • PHÒNG NHÂN SỰ

  • PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

  • PHÒNG ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN

  • PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG

  • PHÒNG CHÍNH SÁCH - PHÁP CHẾ