Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2015

 • Nghị quyết v/v tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc | 31/12/2015

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du Lịch Bến Tre | 11/12/2015

  Xem chi tiết

 • Thành lập chi nhánh Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công tại Lâm Đồng | 25/11/2015

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thông qua chủ trương đầu tư tài chính | 24/11/2015

  Xem chi tiết

 • Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin | 01/10/2015

  Xem chi tiết

2014

 • Nghị quyết v/v thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính | 29/12/2014

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tài chính đối với Ông Lương Võ Hùng kể từ ngày 01/11/2014 | 29/10/2014

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thay đổi thành viên Ban Tổng giám Đốc Công ty | 18/08/2014

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v bổ nhiệm Ông Lương Võ Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm Giám đốc Tài Chính Công ty kể từ ngày 11/07/2014 | 11/07/2014

  Xem chi tiết

 • Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty | 11/07/2014

  Xem chi tiết

2013

 • Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2013 | 20/06/2013

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2013 và phương hướng kế hoạch kinh doanh Quý II/2013 | 07/06/2013

  Xem chi tiết

 • Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 8 | 09/04/2013

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v tìm kiếm đối tác chuyển nhượng khách sạn Golf Angkor, thông báo kết quả kinh doanh năm 2012 và phương hướng kinh doanh năm 2013 | 01/02/2013

  Xem chi tiết