Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2021

 • CBTT V/v Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng | 01/09/2021

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng | 23/08/2021

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v mua cổ phần tại Công ty cổ phần Thành Thành Nam và Công ty cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận | 03/08/2021

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty | 27/07/2021

  Xem chi tiết

 • CBTT v/v giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại công ty con (CTCP Du lịch Thanh Bình) | 17/06/2021

  Xem chi tiết

2020

 • CBTT v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại TTC Energy | 16/12/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v thông qua chủ trương mua cổ phần Cty CP Năng lượng TTC | 30/09/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Tái bổ nhiệm PTGD | 29/09/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 | 03/07/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con của VNG | 30/06/2020

  Xem chi tiết

2019

 • Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | 23/12/2019

  Xem chi tiết

 • Thay đổi giá phát hành ESOP | 10/12/2019

  Xem chi tiết

 • Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty | 02/12/2019

  Xem chi tiết

 • Phương án, Quy chế , danh sách CBNV Phát hành cổ phiếu ESOP | 25/11/2019

  Xem chi tiết

 • V/v Chấp thuận tăng vốn điều lệ công ty TNHH Du Lịch TTC | 24/10/2019

  Xem chi tiết

2018

 • Hướng dẫn cập nhật thông tin người sở hữu chứng khoán | 07/01/2019

  Xem chi tiết

 • Thông báo cập nhật thông tin người sở hữu chứng khoán | 07/01/2019

  Xem chi tiết

 • Quyết định xử phạt vi phạm về thuế ngày 23/01/2017 của cục thuế Quận Phú Nhuận | 02/01/2019

  Xem chi tiết

 • Thông qua các giao dịch của công ty với người có liên quan | 28/12/2018

  Xem chi tiết

 • Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 | 07/12/2018

  Xem chi tiết

2017