Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống aaa

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2018

 • Thông báo v/v thay đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty | 07/11/2018

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết HĐQT Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP | 02/11/2018

  Xem chi tiết

 • Thông báo v/v cập nhật thông tin người sở hữu cổ phiếu | 02/11/2018

  Xem chi tiết

 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn | 01/11/2018

  Xem chi tiết

 • Thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh Công Ty lần thứ 19 | 31/10/2018

  Xem chi tiết

2017

2016

 • Nghị quyết v/v tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty | 27/12/2016

  Xem chi tiết

 • Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 14 | 22/12/2016

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 | 19/12/2016

  Xem chi tiết

 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công tại Bến Tre - Trung tâm lữ hành | 16/12/2016

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty | 16/12/2016

  Xem chi tiết

2015

 • Nghị quyết v/v tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc | 31/12/2015

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du Lịch Bến Tre | 11/12/2015

  Xem chi tiết

 • Thành lập chi nhánh Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công tại Lâm Đồng | 25/11/2015

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thông qua chủ trương đầu tư tài chính | 24/11/2015

  Xem chi tiết

 • Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin | 01/10/2015

  Xem chi tiết

2014

 • Nghị quyết v/v thay đổi tên Công ty và thay đổi địa chỉ trụ sở chính | 29/12/2014

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tài chính đối với Ông Lương Võ Hùng kể từ ngày 01/11/2014 | 29/10/2014

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v thay đổi thành viên Ban Tổng giám Đốc Công ty | 18/08/2014

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v bổ nhiệm Ông Lương Võ Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm Giám đốc Tài Chính Công ty kể từ ngày 11/07/2014 | 11/07/2014

  Xem chi tiết

 • Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty | 11/07/2014

  Xem chi tiết