Thông báo

Cảm ơn đã gửi thông tin cho TTC Hospitality!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Thân mến!

Thông báo

Email không được để trống

Thông báo

Email không hợp lệ

Thông báo

Email này đã tồn tại

Thông báo

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận bản tin từ website TTC Hospitality!

2020

 • CBTT V/v thông qua chủ trương mua cổ phần Cty CP Năng lượng TTC | 30/09/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Tái bổ nhiệm PTGD | 29/09/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 | 03/07/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con của VNG | 30/06/2020

  Xem chi tiết

 • CBTT V/v Miễn nhiễm Phó Tổng Giám đốc | 05/05/2020

  Xem chi tiết

2019

 • Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) | 23/12/2019

  Xem chi tiết

 • Thay đổi giá phát hành ESOP | 10/12/2019

  Xem chi tiết

 • Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty | 02/12/2019

  Xem chi tiết

 • Phương án, Quy chế , danh sách CBNV Phát hành cổ phiếu ESOP | 25/11/2019

  Xem chi tiết

 • V/v Chấp thuận tăng vốn điều lệ công ty TNHH Du Lịch TTC | 24/10/2019

  Xem chi tiết

2018

 • Hướng dẫn cập nhật thông tin người sở hữu chứng khoán | 07/01/2019

  Xem chi tiết

 • Thông báo cập nhật thông tin người sở hữu chứng khoán | 07/01/2019

  Xem chi tiết

 • Quyết định xử phạt vi phạm về thuế ngày 23/01/2017 của cục thuế Quận Phú Nhuận | 02/01/2019

  Xem chi tiết

 • Thông qua các giao dịch của công ty với người có liên quan | 28/12/2018

  Xem chi tiết

 • Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 | 07/12/2018

  Xem chi tiết

2017

2016

 • Nghị quyết v/v tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty | 27/12/2016

  Xem chi tiết

 • Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 14 | 22/12/2016

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 | 19/12/2016

  Xem chi tiết

 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công tại Bến Tre - Trung tâm lữ hành | 16/12/2016

  Xem chi tiết

 • Nghị quyết v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty | 16/12/2016

  Xem chi tiết